Zdravotné a výživové informácie

Tvrdenia zdravotné a výživové podľa nariadenia EP

Podľa nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na webstránke sú zhrnutím informácií z voľne prístupných informačných zdrojov, ale nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné a podložené informácie, musí si ich sám vyhľadať prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Užívanie potravín, ich vhodnosť ako i nežiadúce účinky musí kupujúci vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Informácie uvedené na webstránke nenahrádzajú rady lekára. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad kupujúceho k obsahu textu. Kupujúci si sám nesie zodpovednosť za svoje zdravie.

Všetky informácie na webstránke majú informačný a všeobecný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Predávajúci odporúča všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, obzvlášť vhodnosť pre tehotné a dojčiace ženy, deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.

 

Upozornenie:

Výber a dávkovanie jednotlivých produktov je nutné konzultovať s ajurvédskym terapeutom alebo s lekárom. Pri použití produktov treba brať do úvahy celkový stav človeka a jeho individualitu.

Poznámka:

Účinky jednotlivých bylín nie sú pre svoje široké pôsobenie na organizmus uvádzané podrobne, ale len so zameraním na ich účel v danom produkte.

Nákupný košík
Návrat hore