Ajurvéda - základné informácie

Ajurvéda - čo to je?

 • veda o živote (ayus = život, veda = veda, poznanie)
 • najstarší a najprepracovanejší holistický systém liečby na svete
 • umožňuje hlbšie poznať pravdy o živote, univerzálnych zákonoch
 • človeka berie ako celok – mentálnu, emočnú, fyzickú a duchovnú časť

Človek a príroda

 • Celok (makrokozmos) je z jedincov (mikrokozmos) a jedinec je súčasť celku
 • Všetci sme súčasťou prírody, ak chceme žiť ako jedinec v prírode, musíme sa navzájom rešpektovať
 • Svet je tiež celok a my, či žijeme v Indii alebo v Európe sme jedinci v celku, v prírode

Cieľ Ajurvédy – harmonizácie tela po fyzickej i mentálnej stránke  

Cieľ dosiahneme prostredníctvom:

 • stravy
 • denného režimu
 • sezónneho režimu
 • pohybu
 • očistných, výživných a preventívnych procedúr

Vlastnosti – prvky – dóši

Všade, tak ako v makrokozme, tak v mikrokozme sa nachádzajú vlastnosti /guny/, zoskupenie určitých vlastností vytvára prvky a zoskupenie jednotlivých prvkov vytvára dóši 

Prvky:

 • Éter – životný priestor
 • Vzduch – životná energia
 • Oheň – teplo alebo tráviaci oheň
 • Voda – každá tekutina
 • Zem – pevná hmota

Dóši:

 • VÁTA = éter + vzduch
 • PITTA = oheň + voda
 • KAPHA = voda + zem

Každý človek má iné, jedinečné zastúpenie dóš (pomer), ktorý vytvára jeho osobnostnú konštitúciu.

Obr. Príklad pomeru troch dóš

Prakrti – vrodená konštitúcia 

 • vznikne kombináciou troch dóš v momente narodenia
 • behom života sa nemení

Vikrti – súčasná kombinácia pomeru dóš

 • momentálny stav pomeru troch dóš
 • môže sa odlišovať od vrodenej konštitúcie, pretože na nás pôsobia vonkajšie vplyvy, svet okolo nás

Zdravie a dlhovekosť

 •  sú dve slová hlbokého významu
 • človek ich dosiahne snahou čo najviac priblížiť vikrty k prakrti (súčasný stav k vrodenej konštitúcii)
 • inak povedané, cieľ  dostaneme prirodzenou ROVNOVÁHOU

Ako začať?

 • Mať odhodlanie a chuť niečo skutočné pre seba urobiť
 • Navštíviť ajurvédskeho odborníka – diagnostika a konzultácia
 • Nastaviť pravidelný denný a sezónny režim
 • Stravovať sa podľa prirodzenej konštitúcie
 • Pravidelne prevádzať očistné a výživné techniky, preventívne terapie
 • Zaradiť pohyb do života
 • Relaxovať v prírode a pozitívne myslieť

Želám ten správny krok na vykročenie do krásneho života!

Rezervácia služieb

Ak máte záujem o prednášku, alebo individuálnu konzultácie, vyplňte formulár. Po odoslaní si dohodneme termín a všetky podrobnosti.

Nákupný košík
Návrat hore